Inwinteren bijenvolken

Sep
do 23

Augustus en september is de tijd van het inwinteren van de bijenvolken. De volkjes worden met de laatste suikerwateroplossing bijgevoerd. Voor de winterperiode overwintert een volk op één broedbak. Grotere volken op één broedbak en één honingkamer.
Eind september komen de volken van de heide en van de springbalsemien terug naar Leiderdorp.
De omstandigheden voor de oogst van heidehoning waren uitzonderlijk goed. De heidehoning is zeer stroperig en is niet uit de raten te slingeren. De heidehoning is alleen verkrijgbaar als raathoning.

Net als vorig jaar is de oogst in Werkendam van de springbalsemien erg tegengevallen. Het is nog onduidelijk hoe dit komt. Drie jaar geleden was de oogst met een vergelijkbaar aantal bijenkasten 500 kg, nu praktisch nul!
Voor volgend jaar is het zoeken naar een andere locatie voor de oogst van najaarshoning. Twee plekken komen daarvoor in aanmerking: Roelofarendsveen en Bloemendaal. Hier hebben de bijen tot eind september veel honing binnen gebracht door ingezaaide groenbemesters en veel dracht in de natuur.
Over het hele jaar genomen viel de oogst door het koude voorjaar tegen. De zomeroogst van de linde was dit jaar wel goed.

De bestrijding van de varoamijten met de schimmel Metharhizium in combinatie met grondroofmijten is tot nu toe succesvol. De tellingen van het aantal mijten is tot nu toe laag.
De zaaitrays met potgrond op een schaal onder de bodem van de bijenkasten, werken goed. De ervaring is dat de roofmijten goed tegen droogte kunnen en een hekel hebben aan een te nat substraat. Beide soorten roofmijten Hypoaspis en Macromite pakken de varoamijten goed aan. Vanwege de snellere voortplanting gaat de voorkeur voor volgend jaar uit naar de Macromite van Koppert. Ze zijn wel iets duurder dan de Hypoaspisroofmijten.
De komende weken worden proeven genomen met sluitblokken gevuld met potgrond en roofmijten. De sluitblokken komen tegen het bijenvolk te hangen. In de sluitblokken zit een klein waterreservoir zodat de mijten voldoende vocht hebben om te overleven. De mijten in de zaaitrays zijn onder de 15oC niet meer actief. Door de sluitblokken tegen het broednest te hangen blijven de roofmijten actiever tegen de varoamijten. De bestrijding van de varoamijten gebeurt nu helemaal biologisch.
Rond de jaarwisseling worden de volkjes van bovenaf gedruppeld met een oplossing van de schimmel Metharhizium.

Naar het overzicht met al het nieuws