Weinig wintersterfte

May
do 23

De afgelopen twee jaar was er in de bijenstal in de Houtkamp te Leiderdorp sprake van een hoog percentage sterfte van de bijenvolkjes (75%). Gelukkig lag het percentage dode volkjes afgelopen winter veel lager (20%). De wintersterfte wordt veroorzaakt door een combinatie van virussen overgebracht door de parasiet varoamijt en te laat inwinteren van de volkjes.
De wintersterfte was afgelopen winter lager door vroeger inwinteren en door de volkjes te laten overwinteren op eigen honing in plaats van voeren met suikerwater in augustus - september.

De geringe wintersterfte zorgt voor één probleem: te veel bijenvolkjes!
Het streven is met 20-25 volkjes uit de winter te komen, nu waren het er 35. Ter voorkoming van zwermen worden de volkjes eind mei gesplitst. Dan worden het dus 70 volkjes. Het wordt dringen met de ruimte om ze allemaal een plek te geven. Achterbuurman Mohammed heeft alle aangeschafte nieuwe bijenkasten half mei van een verfje voorzien.

Op 8 juni a.s. staat de jaarlijkse bijenmarkt rond museum Volkenkunde gepland. Een mooie gelegenheid om bijenvolkjes te koop aan te bieden. Bij deze ook een oproep via deze website. Wie zuivere Carnicabijenvolkjes wil kopen kan zich melden bij Dirk Jan Binnendijk op 06-22 45 02 29.

 

Naar het overzicht met al het nieuws