Provincie Zuid Holland kent subsidie toe aan haalbaarheidsonderzoek naar bijensterfte

Aug
do 20

Cronesteyn's Hof start in september een haalbaarheidsonderzoek naar de bijensterfte in de bijenstal in Leiderdorp.
Aan tien bijenvolken worden de volgende metingen gedaan:
- gewicht
- temperatuur
- luchtvochtigheid
- geluid

Voor registratie worden een kaskaart inspectie app en meetsenzoren van stichting Beep gebruikt. Inmiddels is een eerste meetsysteem als proef in een bijenvolk aangebracht. Eind november-begin december worden (van de allerlaatste versie) van Beep tien meetsystemen in de bijenstal in Leiderdorp geplaatst.

Op basis van de meetgegevens wordt bekeken of er een relatie is te leggen met de bijensterfte.
De bedoeling is een model te ontwikkelen waarmee een voorspelling is te maken over de te verwachte bijensterfte.
De provincie Zuid Holland heeft aan Cronesteyn's Hof subsidie verleent voor het uitvoeren van deze haalbaarheidsstudie.
Naast Cronesteyn's Hof zijn Hans van de Post oud bijenleraar van bijenvereniging Oegstgeest en het automatiseringsbedrijf Websiteman van Jelle Oosterhof uit Leiden betrokken bij dit onderzoek.

Hieronder een samenvatting van het haalbaarheidsproject.

Bijensterfte is wereldwijd een groot probleem. Circa 80 procent van alle gewassen en 90 procent van alle fruitbomen zijn erop aangewezen dat bijen ze bestuiven. De bijensterfte ligt in Nederland op circa 14%, terwijl aangenomen wordt dat circa 10% normaal is. Blijft de bijensterfte toenemen, dan kan dit uiteindelijk zelfs grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van de mens. Aangenomen wordt dat de bijensterfte veroorzaakt wordt door een combinatie van factoren, waaronder infectie met de Varroa-mijt, virusbesmetting, het gebruik van neonicotinoïden (een groep van insecticiden die gebaseerd is op nicotine), voedselgebrek, een eenzijdig dieet en klimaatverandering. Een consensus over de belangrijkste oorzaak is er nog niet. Laat staan dat uitgebreid is onderzocht of te voorspellen is of een bepaald bijenvolk vroegtijdig zal sterven.
Gebruikmakend van sensoren zouden parameters als temperatuur, luchtvochtigheid, geluidsniveau, gewicht en CO2-niveau in een bijenkast kunnen worden gemeten. Door dit in veel bijenkasten te doen en al die gegevens onder te brengen in een centraal open platform, ontstaat een schat aan waardevolle informatie die verder kan worden geanalyseerd. Met behulp van machine learning zou een terugkerend patroon van een combinatie van verschillende factoren ontdekt kunnen worden die een voorspellende waarde heeft voor het wel of niet optreden van sterfte van het bijenvolk. Hoe meer data in dit platform wordt ondergebracht, hoe nauwkeuriger de voorspellingen kunnen worden. Ook kunnen aanvullende gegevens van buiten de bijenkast erbij worden betrokken, zoals de buitentemperatuur. Niet alleen kan zo gepoogd worden om te voorspellen of bijensterfte zal optreden, ook zouden maatregelen op maat gegenereerd kunnen worden om de kans op bijensterfte op dat moment zoveel mogelijk te verlagen. Cronesteyn's Hof onderdeel van Dirk Jan Binnendijk Tuinbouwadviezen onderzoekt in dit project de haalbaarheid van de beoogde innovatie.

Naar het overzicht met al het nieuws