Bijenvereniging draagt bij aan drachtverbetering in Cronesteyn

Jul
ma 11

Naast het theehuis van De tuin van de smid ligt één hectare land. Vorig jaar is met behulp van een financiële bijdrage van de bijenvereniging en de plaatselijke Lions het perceel ingezaaid met Bernagie. Ook dit jaar draagt de vereniging hieraan bij. 
Dit jaar is gekozen voor gele mosterd. Het perceel is later zaai klaar gemaakt en eind juni pas ingezaaid met de bedoeling de dracht in het park voor de bijen in de nazomer te verbeteren. 
Gelukkig heeft het kort na het inzaaien wat geregend. De opkomst van de gele mosterd ziet er veelbelovend uit. Wat een leuke bijkomstigheid is, is de opkomst van Bernagie van zaad van vorig jaar. Op naar een geel-blauwe bloemenzee.

Naar het overzicht met al het nieuws