Vroege zwermen

May
di 7

Op 1 mei heb ik een zwerm geschept in de buurt van de Bloemerd in Leiderdorp. Waarschijnlijk afkomstig van een bijenstand bij de schooltuinen. 
Elders zijn er ook meldingen van vroege zwermen. Bij controle van enkele grote volken bij mijn bijenstal in de Houtkamp zag ik al veel speeldoppen. Ik heb de meeste grote volken een extra broedbak en honingkamer gegeven in de hoop de zwermdrift hiermee te temperen. De ontwikkeling van de meeste volken loopt enkele weken voor op een gemiddeld jaar, waarschijnlijk door de zachte winter en voorjaar. 
Volgende week, tweede week van mei ga ik van de grootste volken broedafleggers maken. De Carnica’s zetten snel doppen aan na het splitsten van de volken. Dat betekent dat vaak al op de avond van de 13de dag een koningin is uitgelopen en andere doppen zijn afgebeten. 
Om die reden breek ik op de 13de dag na het maken van broedafleggers geen doppen meer. De bijen mogen het zelf uitzoeken. Dit is niet zonder risico op zwermen. Meestal krijg ik wel twee zwermen , met jonge koninginnen op twintig volken (10%). 
De bijen staan gelukkig op plekken waar een eventuele zwerm niet al te veel overlast geeft. 
Bij het maken van broedafleggers zoek ik geen koningin. Ik splits het broednest met broed in alle stadia in twee of drie delen. Naar gelang de grootte van het volk. Ik zie later wel waar de koningin is gebleven. 
Dit scheelt veel stress voor de bijen en voor de imker bij het maken van de broedafleggers.

Naar het overzicht met al het nieuws