Nieuwe inzichten geven verklaring voor bijensterfte

Oct
di 4

Onlangs is het boek "Honingbijen" van Jacques van Alphen uitgekomen. Voor ervaren imkers zeer lezenswaardig. Voor mij gaf dit boek nieuwe inzichten, onder andere over ontstaan van virusziekten in bijenvolken. Van Alphen heeft op de laatste imkeravond van de vereniging een inleiding gehouden over zijn boek. 

Enkele opvallende onderwerpen zijn:

  • Virusziekten in bijenvolken krijgen meer kans door een te grote dichtheid van bijenvolken. In de natuur is een dichtheid van twee bijenvolken per 100 ha normaal. In polderpark Cronesteyn stonden afgelopen jaar vijftig bijenvolken op 100 ha. Hiervan zijn er 47 dood gegaan als gevolg van virusziekten.
  • De wijze van koninginneteelt in Nederland verkleint de genetische variabiliteit die nodig is om meer weerstand te krijgen tegen virusziekten.
  • Bijenvolken met een natuurlijke eigenschap om varroamijten te verwijderen uit het broed, vertonen "hagelbroed". In elke bijencursus leert een aankomende imker om dergelijke volken te verwijderen, omdat dit een teken is van een niet goed leggende koningin.
  • Nieuwe vormen van communicatie binnen een bijenvolk worden beschreven. Wie heeft wel eens gehoord van een "sidderdans".
  • In het boek wordt uitgebreid het gedrag van verkenners beschreven naar het zoeken van een nieuw onderkomen voor de komende zwerm.
  • Het gedrag van darren en hun verzamelplaatsen is zeer verhelderend beschreven in het boek.
  • Virusoverdracht van bij op bij via bloemenbezoek verklaart sterfte van bijenvolken op plekken met teveel volken.
  • Concurrentie met de solitaire bijen kan een probleem zijn bij teveel bijenvolken op eenzelfde plaats. De schrijver is een vurig pleitbezorger voor de terugkeer van de inheemse zwarte bij. Deze zou minder concurrerend zijn voor solitaire bijen. Kortom een boek die iedere imker moet lezen.
Naar het overzicht met al het nieuws